Про нас

Громадська організація «СОЮЗ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІВ УКРАЇНИ» створена за рішенням установчих зборів засновників у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього та офіційно зареєстрована 01.09.2014 року.

ГО «Союз соціальних технологів України» є добровільним громадським об’єднанням, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності організації. Діяльність організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

ГО «Союз соціальних технологів України» має статус юридичної особи.

Основною метою діяльності ГО «Союз соціальних технологів України» є:

  • здійснення та захист прав і свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних, спортивних, творчих, наукових та інших інтересів своїх членів;
  • провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства в Україні на засадах принципів належного врядування;
  • розробка та впровадження інноваційних соціальних проектів з метою вдосконалення та оптимізації життєустрою України;
  • адаптація та супровід суб’єктів життєдіяльності України на шляху до інтеграції у світову спільноту.