Соціальний технолог | Social Engineer | Социальный технолог

Соціальні технології були відомі суспільству протягом багатьох століть. Їх використовували ті, хто намагався змінити суспільство та вплинути на його становлення та розвиток. Вони розуміли, що соціальні процеси не лише визначають дії кожної окремої людини, а й можуть бути спрямовані у відповідності до цілей окремих представників суспільства. Сукупність методів та методик цілеспрямованого впливу на суспільство отримала назву соціальних технологій.

Соціальні технології поширюються на усі сфери життєдіяльності суспільства, а саме соціальну, політичну, економічну та духовну. Перш за все соціальні технології, в широкому сенсі, — це діяльність людей, реалізація їх соціальної енергії, інтелекту, вираження здібностей, умінь і бажання. У вузькому розумінні, соціальні технології є сукупністю методів і прийомів, що дозволяють домогтися результатів у задачах взаємодії між людьми, тобто — це структура комунікативних впливів, що змінюють соціальні системи або ситуації. Також соціальну технологію можна визначити як послідовність етапів соціальної взаємодії, в ході якої кожен суб’єкт, що бере участь у взаємодії, реалізує власну управлінську стратегію по відношенню до інших і формує соціальну дійсність.

В свою чергу, людину, яка безпосередньо задіяна в процесі впровадження соціальних технологій в суспільстві, за аналогією з технічними науками, називають СОЦІАЛЬНИМ ТЕХНОЛОГОМ (англ. SOCIAL ENGINEER). У загальному розумінні, соціальний технолог це — фахівець, який володіє теоретичними знаннями, методиками та практичним досвідом розробки і впровадження соціальних технологій. З часом «популярність» цієї професії тільки підвищилася, але це і не дивно, тому що у 21 столітті кожен хоче знати і бути в курсі не тільки усіх подій, а й створювати, реалізовувати ці події. Зараз спектр цих професій встановлює свої правила у суспільстві. Це люди, які працюють у сфері соціології, політології, соціальної роботи, юриспруденції, журналістики та менеджменту. Особливою рисою таких людей є прогностичне мислення, можливість прогнозувати явища та події, які будуть відбуватися у майбутньому та сприяти або запобігати їм.

Соціальний технолог (social engineer) — це та людина, яка розуміє головні тренди суспільних процесів: від індивідуальної поведінки людини до глобальних політичних, економічних і соціальних змін. Він завжди ставить перед собою мету, яку треба досягти, використовує засіб, який буде сприяти досягненню найкращого результату. Це три основні складові процесу роботи соціального технолога: мета (стратегія), засіб (тактика) і націлення на результат (оперативні дії).

Однак, соціальні технологи, що існують самі по собі, в більшості випадків, не спроможні здійснити значного впливу на соціальні системи. Тому кращим рішенням для самореалізації соціальних технологів в сучасному суспільстві є об’єднання та легалізація своєї діяльності, щонайменше, у форматі громадського об’єднання, на сайті якого ви й опинилися.